C í l e   K Č A R


Náš Klub čtenářů Arthura Ransoma (KČAR) byl založen v dubnu 1997. Je členem anglické společnosti The Arthur Ransome Society (T.A.R.S) jako Crew Member Nu. 2106.

Jeho cílem je rozšiřovat okruh čtenářů Arthura Ransoma, podporovat vydávání jeho knih a knih o něm, pořádat přednášky, které svoji tématikou navazují na život a dílo A. Ransoma a činnost společnosti T.A.R.S., budeme 2x ročně vydávat pro své členy Zpravodaj, budeme pořádat zájezdy na místa, o kterých Ransome píše nebo kde žil a budeme členům umožňovat i aktivní účast na sportovních vodáckých akcích. Budeme pomáhat svým členům při získávání Ransomovské literatury.

V Brně a v Praze jsme uspořádali již několik přednášek o životě a díle A. Ransoma a o Anglii, o které psal a kde žil, při kterých jsme promítli několik set diapozitivů a podle zájmu členů je hodláme pořádat i v jiných místech. Zveme členy klubu k jarnímu (13.6.) a podzimnímu (26.9.) sjetí Jihlavky na raftech.. Je možné den předem přespat na loděnici, kde předchozí večer uspořádáme promítání vodáckých filmů a diapozitivů a můžeme uspořádat i setkání členů našeho klubu. Je třeba se přihlásit se zálohou 100 Kč nejméně alespoň 14 dní předem.

Zájemcům zašleme na požádání přihlášku do našeho klubu a složenku k zaplacení členských příspěvků. Členové, rodiny a organizace platí roční příspěvek 180 Kč žáci, studenti a důchodci 100 Kč, za které obdrží v dubnu a listopadu 1999 dvě čísla našeho Zpravodaje s přílohou. Za Zpravodaje z minulých let 1997 a 1998, pokud o ně budete mít zájem, zaplatíte za každé číslo Zpravodaje s přílohou 40 Kč (dosud vyšla 3 čísla) a společné poštovné 16 Kč. Obsah jednolivých čísel je uveden dále. Příspěvky zaplatíte laskavě složenkou typu C, kterou Vám zašleme spolu s přihláškou.

Doc. Pícha byl v květnu 1998 měsíc v Anglii na celosvětovém výročním zasedání společnosti TARS a cestoval po "Ransomeho Anglii". V třetím čísle Zpravodaje o tom uveřejnil reportáž.

V současné době jsou na našem knižním trhu k dostání Boj o ostrov, Holubí pošta, Petr Kachna a Nechtěli jsme na moře. Postupně budou vycházet další 2 až 3 knihy ročně. O vánocích 1998 vyšly také Nejlepší rybářské příběhy s jednou kratičkou povídkou od Ransoma. V roce 2000 má vyjít v nakladatelství Toužimský a Moravec i kniha Slečna Lee.

I když v roce 1998 pro malý počet zájemců jsme museli náš zájezd do Ransomovy Anglie zrušit, doufáme, že se jej podaří realizovat v tomto roce v termínu 2.-18.7.99 a v ceně 9000 Kč. Pokud byste měli zájem, zašlete nám laskavě nejpozději do 15. dubna Vaše přihlášky. Podrobnější údaje o zájezdu jsou uvedeny dále.

Plánujeme doplňovat tuto stránku o seznam Ransomovské literatury a o seznam všech článků z časopisů TARSu, průběžně doplňovaného a s údaji, ke kterým článkům již existují české překlady a některé z těchto přeložených článků budeme zde na dočasnou dobu zveřejňovat. Budeme Vás rovněž předem informovat o chystaném obsahu nových Zpravodajů a máte možnost se k nim na naší diskuzní ploše vyjadřit.