P l á n o v a n é   a k c e


Prosíme všechny oblastní organizátory, aby nám včas ohlásili všechny svoje plánované akce, abychom je mohli zveřejnit na Internetu. V každé oblasti by se měla konat jednou až dvakrát ročně beseda členů. Na všech našich akcích samozřejmě vítáme i nečleny.

12.6.16:00 Beseda na loděnici KTL v Brně - Komíně. Možnost přenocování na loděnici.
13.6.Splutí Jihlavky na raftech. Na splutí nejméně 14 dní předem přihláška se zálohou 100 Kč.
2.-18.7.Zájezd do Anglie "Po stopách A. Ransoma". Cena zájezdu 9000 Kč. Přihlášky se zálohou 4000 Kč do 15.4.
25.9.16:00 Beseda na loděnici KTL v Brně - Komíně. Možnost přenocování na loděnici.
26.9.Splutí Jihlavky na raftech. Na splutí nejméně 14 dní předem přihláška se zálohou 100 Kč.